RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 03-06-2019 Complaint No 1/6/2019
Complainant Name सुवर्ण दत्ताराम केतकर Mobile 8806321309
Landline Email
Taluka Ratnagiri Village Ratnagiri (M Cl)
Address रा.घर नं.465 गणेशवाडी शिरगाव ता.जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415612 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Village Panchayat
Complaint Description घरासमोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला केलेल्या खोदकामामुळे पर्यामध्ये पडलेले दगड मातीचे ढिगारे व पर्याचा कोसळलेल्या बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या पुराच्या धोक्या विषयी व जीवीतहानी विषयी दिनांक 30/05/2019 रोजी मा.सरपंच,शिरगांव ग्रामपंचायत यांचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप त्यांची काहीच कार्यवाही केलेली नसलेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 15-07-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response या बाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. कृपया सोबत जोडलेले पत्र पाहावे
Date on which ATR sent to Complainant 05-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 1_6_2019_247_ketkar.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

तक्रारदार यांना उत्तर दिलेले नाही ते देणेबाबत -05-07-2019

Nodal Action Taken-2

Action Taken / Send Back Response या बाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. कृपया सोबत जोडलेले पत्र पाहावे. तसेच संबंधितांना प्रत देण्यात येत आहे
Date on which ATR sent to Complainant 05-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 1_6_2019_247_ketkar-1.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-15-07-2019

Sign in to your account