RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 12-06-2019 Complaint No 3/6/2019
Complainant Name श्री.संकेत सखाराम खेराडे Mobile 9921455384
Landline Email
Taluka Khed Village Bharane
Address रा. भोवडवाडी भरणे ता.खेड जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415621 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Village Panchayat
Complaint Description दिनांक 03/05/2019 रोजी स्टॅण्ड पोस्ट (नळ कनेक्शन ) दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करुन मिळावे अशी तक्रार ग्रामपंचायत भरणे यांचेकडे केलेली आहे. प्रकरणी ग्रामसेवक यांनी सदर अर्जावर काहीच कारवाई केलेली नाही. ती होणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 22-07-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response या कार्यालयाने तालुका गटविकास अधिकारी यांना कळविलेनुसार संबंधित ग्रामपंचायतीने या संदर्भात ग्रामसभेत आवश्यक निर्णय घेतला आहे. तसेच तक्रारदार यांना कळविले आहे
Date on which ATR sent to Complainant 17-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 3_6_2019_247_khed-kherade.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-22-07-2019

Sign in to your account