RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 25-06-2019 Complaint No 17/6/2019
Complainant Name श्रीमती अश्विनी जगन्नाथ सुर्वे Mobile 8898656569
Landline Email
Taluka Chiplun Village Chiplun (M Cl)
Address मौजे नवीन कोळतेवाडी ता.चिपळूण ता.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415605 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Village Panchayat
Complaint Description मौजे नवीन कोळतेवाडी ता.चिपळूण ता.रत्नागिरी येथील राहते घरी नळ कनेकशन मिळणेबाबत दिनांक 12/02/2018 रोजी ग्रामपंचायत नवीन कोळतेवाडी याचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप नळ कनेक्शन मिळालेले नाही. ते मिळणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 21-09-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response गटविकास अधिकारी पंचायत समिती चिपळूण यांच्या मार्फत विस्तार अधिकारी यांनी श्रीम अश्विनी सुर्वे यांच्या समक्ष प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देण्यात आली आहे. वस्तुस्थितीची पाहणी केल्या नंतर तक्रार दार ज्या भागात राहतात त्या परिसरातील ग्रामस्थांना होणार पाणी पुरवठा हा कमी दाबाने होतो. पाण्याच्या टाकीच्या उंचीपेक्षा सादर परिसरातील ग्रामस्थांची घरे हि उंच ठिकाणी असल्याने पाणी पुरवठा होण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे तक्रार दारास नळ कनेक्शन देऊन हि पाणीपुरवठा होणे शक्य नाही असे निदर्शनास येते. तक्रार दार यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी इतर दुसऱ्या मार्गाने प्रयत्न करण्यात येतील असे सरपंच यांनी सांगितले. तक्रार दारास नळ कनेक्शन देण्यास कोणत्याही प्रकारचा विरोध नसल्याचे सरपंच यांनी सांगितले.
Date on which ATR sent to Complainant 16-09-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 17_6_2019_247_choukashi-navin-kolkewadi---Copy.pdf,17_6_2019_247_choukashi-navin-kolkewadi-1.pdf
Additional Documents

17_6_2019_247_choukashi-navin-kolkewadi---Copy.pdf

17_6_2019_247_choukashi-navin-kolkewadi-1.pdf

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-21-09-2019

Sign in to your account