RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 10-07-2019 Complaint No 10/7/2019
Complainant Name श्री.परशुर्राम गुरव व इतर 8 Mobile 9422577899
Landline Email
Taluka Ratnagiri Village Ratnagiri (M Cl)
Address राहणार सर्व शासकीय वसाहत आरोग्य मदीर रत्नागिरी Landmark
Pincode 415612 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Public Works Department
Complaint Description शासकीय वसाहत आरोग्य मदीर येथील इमारत क्रमांक 3 हया इमारतीला तडे गेलेले असून प्लास्टर गळून पडत आहे. कॉलम कॅक्र जाऊन आतील गजाळी दिसत असून ती गंजलेली आहे. इमारत कोणत्याही क्षणी पडण्याची स्थिती उदभवलेली आहे. याबाबत वारवांर PWD यांचेकडे अर्ज व विनंत्या करुनही याकडे बांधकाम विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिवीत व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आमचे दुसऱ्या इमातीमध्ये स्थलांतर करुन आमची इमारत क्र 3 ची दुरुस्ती करुन देणेत यावी.
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 14-11-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response ºÉnù®ú
Date on which ATR sent to Complainant 08-11-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 10_7_2019_138_24--7-.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-14-11-2019

Sign in to your account